Felhasználási feltételek

A Vonalkód Centrum Kft. (továbbiakban üzemeltető) által üzemeltetett www.vonalkodcentrum.hu címen elérhető  hivatalos weboldalának, (továbbiakban weboldal) használatát a jelen Használati feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat együttesen szabályozzák.

A weboldalon  lévő oldalak megnyitásával, a rajta levő információk, reklámok, videó anyagok megtekintésével és linkekre történő kattintásával, illetve adat bekérő űrlapok kitöltésével Ön kifejezetten elfogadja a Használati feltételek és Adatvédelmi nyilatkozat szabályait.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Használati feltételekkel illetve az Adatvédelmi nyilatkozattal, Ön nem jogosult a weboldal használatára, kérjük hagyja el az oldalt!

Jelen feltételek ismertetése során minden olyan személy, cég, látogató, üzleti partner, aki/amely az üzemeltető által működtetett weboldal megtekinti vagy használja, továbbiakban felhasználóként hivatkozunk.

A Használati feltételek előzetes bejelentés nélkül bármely időpontban változhatnak. A weboldal felhasználói  kötelesek tájékozódni a mindenkor érvényes Használati Feltételekről. Ennek elmulasztása a jogi következmények alól nem mentesít.

A weboldalról származó tartalom felhasználási feltételei

  1. A weboldal csak 18. életévét betöltött személyek használhatják, akik nem állnak cselekvőképességüket kizáró gondnokság vagy gyámság alatt.
  2. A weboldalon elérhető tartalom illetve annak részletei (képek, grafikák, design elemek, szövegek, cikkek, szöveg és cikk részletek, videók) üzleti célú felhasználása, elektronikus vagy nyomtatott formában történő publikálása, továbbértékesítése, a weboldal változatlan formában történő tükrözése az üzemeltető erre vonatkozó írásos felhatalmazása nélkül tilos. A weboldalon látható tartalom megtekintésével Ön elfogadja, hogy a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi következményekkel jár.
  3. A weboldalon az üzemeltető által közzétett letölthető anyagok (pl. termékek adatlapjai, segédletek, prezentációk, demo alkalmazások, szoftverek, driverek, firmwarek,stb.) felhasználására a felhasználók az alábbiak szerint jogosultak:
  4. A dokumentumot önálló dokumentumként, módosítások nélküli eredeti letöltött formában és formátumban használják.
  5. A dokumentum szerzői jogi bejegyzése nem módosítható/törölhető.
  6. A letöltött dokumentum nem üzleti célú, személyes használata engedélyezett kizárólag, terjesztése semmilyen formában nem megengedett.
  7. Más gyártók/szerzők által kibocsájtott, a weboldalon közétett vagy link útján elérhetővé tett  anyagokra az eredeti  szerző szabályozása és az  abban foglalt szerzői jogi feltételek az irányadóak. Felhasználó köteles ezekről előzetesen tájékozódni!
  8. A weboldalon található, egyes termékekre vonatkozó technikai paraméterek a gyártók által közzétett specifikáción alapulnak. Minden gyártó/beszállító  fenntartja a jogot, hogy ezektől előzetes értesítést mellőzve, a folyamatos gyártmány fejlesztések okán eltérjen. Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a weboldalon található információkat naprakészen tartsa, azonban erre garanciát nem vállal. Vásárlás előtt minden esetben egyeztessen az üzemeltetővel vagy a gyártóval a részletes technikai paraméterekről! Ennek elmulasztásából eredő bármilyen jogcímen vagy cím nélkül felmerülő kárért  a felhasználó maga felel.
  9. A weboldalon megtalálható bármilyen információ vagy tartalom jogi eljárás keretében történő felhasználása, vagy ilyen eljárásban történő hivatkozása kizárt.

A weboldalon közzé tett tartalom üzleti vagy egyéb célú felhasználása és  publikálása

A weboldalon közzétett tartalom tulajdonosa vagy licenc tulajdonosa az üzemeltető vagy aki abban szerzőként van megjelölve.  A közzé tett tartalmak szerzői jogi oltalom alá esnek. A weboldalról származó tartalom felhasználók általi üzleti célú használata kizárólag az üzemeltető, vagy a tartalomban megjelölt szerző/licensz tulajdonos írásos engedélyének birtokában lehetséges. Ilyen engedély hiányában annak üzleti célú felhasználása vagy publikálása jogsértőnek minősül, és felfedését követően jogi eljárást von maga után.

A weboldalra hivatkozó linkek elhelyezése

A weboldalra vagy annak bármely oldalára, tartalmára hivatkozó link elhelyezése illetve a weboldal „keretbe” ágyazott megjelenítése más üzleti vagy non-profit weboldalon a weboldal írásos engedélyének birtokában lehetséges, ennek hiányában tilos. Az ilyen tárgyú kéréseket kérjük az info@vonalkodcentrum.hu  címen jelezni.

Az engedély nélkül történő hivatkozásokból eredő esetleges károkért a jogsértést elkövető felhasználó anyagi kárfelelősséggel tartozik az üzemeltető vagy harmadik személy felé.

A weboldal használata, elemzése, visszafejtése

A felhasználók nem látogathatják, nem használhatják  illetve nem közölhetnek adatokat az üzemeltetővel a weboldalon harmadik személy nevében.

A felhasználók nem használhatnak olyan módszereket, robotokat, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a weboldal által biztosított felhasználói felület és funkcionalitás mellőzésével próbálnak a weboldal tartalmához, a felhasználó adataihoz vagy a weboldal szerkezetéhez hozzáférni vagy azt bármilyen formában elemezni, módosítani vagy biztonsági képességeit tesztelni.

A weboldal üzemeltetőjének tudomására jutott kísérletek büntetőjogi következménnyel járnak. Üzemeltető minden tudomására jutott kísérletet a felfedést követően haladéktalanul bejelenti az illetékes nyomozó szerveknek.

A weboldalon hirdetett termékek használata

A weboldalon reklámozott termékek, szolgáltatások, promóciók használatára adott esetben a  weboldal  Használati Feltételeitől eltérő szabályok vonatkozhatnak. Ezekről azok igénybe vétele előtt kérjen információt az üzemeltetőtől.

Regisztrációhoz kötött weboldal használat

A weboldal bizonyos szolgáltatásai előzetes regisztrációhoz (felhasználói fiók, ügyfélkapu) lehetnek kötve, amelynek során a felhasználók személyes adatokat közölnek a weboldallal (azonosító, jelszó). A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) a saját felelősségi körükben történő bizalmas adatként való  kezelése a felhasználó felelőssége. Az azonosítót és jelszót a felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos.

Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiók adataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni. Felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért.

A felhasználó köteles a weboldal bejelentkezéshez kötött oldalainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat a weboldal kérésére haladéktalanul megváltoztatni.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználó  fiók adatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Hivatkozás más weboldal(ak)ra

A weboldalon szerepelhetnek harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozások. Ezek a weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálják. A hivatkozott weboldalakat nem a weboldal üzemeltetője üzemelteti, ezért azok tartalmáért nem vállal felelősséget.

Jogi nyilatkozat

Üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldal funkcionalitása, az onnan elérhető tartalom, illetve a weboldal által nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A weboldal és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat. Üzemeltető továbbá nem tudja garantálni, hogy a letölthető anyagok vagy a felhasználók által elhelyezett anyagok vírusmentesek illetve egyéb kártékony programoktól mentesek. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, felhasználó által vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Látogatók saját felelősségükre használják a Weboldalt.

Ha nem elégedett a weboldal által nyújtott tartalommal és/vagy szolgáltatásokkal, kérjük jelezze az üzemeltető felé és  ne használja a weboldalt.

Felhasználó kárfelelőssége

Felhasználó, amennyiben a weboldal használatával olyan kárt okoz üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek, köteles azért maradéktalanul helytállni.

© 1998-2017 Vonalkód Centrum Kft. Minden jog fenntartva!